https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest Bestuur | SKOSO

Bestuur

Het bevoegd gezag van SKOSO is in handen van Paul Meessen, directeur-bestuurder. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 

Drs. P.W.J.M. (Paul) Meessen, directeur-bestuurder