https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest CPD | SKOSO

CPD

Personeel is het belangrijkste kapitaal van de school. De wijze waarop het kind onderwijs ontvangt is afhankelijk van de wijze waarop de leerkracht dit aan het kind geeft. Goed onderwijs wordt gegeven door gemotiveerde medewerkers die uitgedaagd worden om te excelleren en met plezier hun werk verrichten.

De besturen van de Dommelgroep hebben een stafafdeling P&O opgezet om op het gebied van personeelsbeleid een hogere mate van professionaliteit te bereiken. Deze stafafdeling is het Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD). De randvoorwaarden voor goed personeelsbeleid worden georganiseerd door het CPD.

Dat betreft enerzijds de ontwikkeling van instrumenten en procedures en het inbrengen van specifieke deskundigheid: de beleidsmatige kant van personeelszaken. Anderzijds de uitvoering van administratieve zaken: de beheersmatige kant van personeelszaken.