https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest 06-02-2021 Snottenbellenbeleid | SKOSO

06-02-2021 Snottenbellenbeleid

Beste ouders en verzorgers,

Op 4 februari stuurden wij u een brief over de nieuwe maatregelen voor het basisonderwijs met ingang van komende maandag, de dag waarop onze scholen weer open gaan.
In deze brief gaven wij o.a. aan dat neusverkouden leerlingen naar scholen mogen komen, maar dat deze maatregel mogelijk nog zou worden aangepast.

Op 5 februari heeft het RIVM de richtlijnen voor neusverkouden kinderen aangescherpt. Er geldt nu het volgende:

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

Voor de volledige richtlijn en nadere informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen

Wij verzoeken u met deze richtlijn rekening te houden en uw kind bij klachten zoals hierboven genoemd ziek te melden en thuis te houden.
De overige nieuwe maatregelen, zoals genoemd in onze brief van 4 februari, blijven ongewijzigd gelden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,

Paul Meessen Directeur-bestuurder