https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest 04-02-2021 Heropening basisscholen op 8 februari | SKOSO

04-02-2021 Heropening basisscholen op 8 februari

Beste ouders en verzorgers,

Na ruim vijf weken van onderwijs op afstand gaan onze scholen op maandag 8 februari weer open. Dat is goed nieuws voor de kinderen! We zijn blij uw kind weer te kunnen verwelkomen, maar ook bezorgd over de gezondheid van iedereen in onze scholen waarvoor we verantwoordelijkheid dragen: de kinderen, de medewerkers en de studenten. De gezondheidsrisico’s van de heropening lijken op grond van onderzoek verantwoord, als de scholen en ouders een aantal nieuwe maatregelen strikt naleven. Deze maatregelen zijn op 3 februari bekend gemaakt door de overheid en worden in deze brief toegelicht.

Nieuwe maatregelen met ingang van 8 februari
– Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
Kinderen blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft
– Voor leerlingen geldt dat zij bij een neusverkoudheid1 naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. ( 1 Dit wordt mogelijk nog aangepast naar aanleiding van het eerstkomende OMT-advies.)
– De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk.
– Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Leerlingen van groep 7 en 8 dragen mondneusmaskers wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Het mondneusmasker kan af, zodra leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben binnen de school. Voor een mondkapje voor uw kind(eren) dient u zelf te zorgen.
– Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden. Hierover volgt binnenkort nadere informatie via de directie van uw school.
– Vanaf groep 5 wordt zoveel als mogelijk gewerkt in vaste subgroepen per groep, zodat bij een besmetting mogelijk niet de hele klas, maar alleen de relevante subgroep in quarantaine hoeft (zie ook verderop).
– Brengen en halen: 
  ○Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
  ○Ouders houden onderling bij brengen/halen 1,5 meter afstand en gaan direct naar huis. 
  ○Ouders/verzorgers dragen bij brengen/halen ook buiten een mondneusmasker.
  ○Kinderen vanaf groep 5 komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
– In geval van besmettingen: 
  ○Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
  ○Indien uw kind (ongeacht de leeftijd) positief wordt getest, gaat de hele klas in thuisquarantaine. Wanneer een      school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als ‘overige contacten’ waarvoor geldt testen op dag 5 na het laatste contact en geen quarantaine. 
  ○Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine gaan. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
  ○Uiteraard bepaalt u als ouder of uw kind wordt getest. Wel roepen wij u op om in ieders belang uw kind te laten testen bij klachten of indien de school dit adviseert.  

Het onderwijs in de komende weken

In de resterende onderwijsweken in februari zullen onze leerkrachten vooral aandacht hebben voor het welbevinden van uw kind. Net zoals na een zomervakantie, hebben kinderen tijd nodig om het normale schoolritme te hervinden. Geleidelijk aan zullen we het normale onderwijs weer oppakken, de leervorderingen van uw kind in beeld brengen en het onderwijsprogramma daarop afstemmen. Bewegingsonderwijs vindt niet plaats in de gymzaal, maar zoveel als mogelijk en afhankelijk van de weersomstandigheden buiten.
In geval van thuisquarantaine van de leerkracht wordt zo snel mogelijk overgeschakeld naar onderwijs op afstand. Dit wordt uiterlijk vanaf dag 2 van de quarantaine geboden.

Tot slot

Wij kunnen ons goed voorstellen dat de genoemde maatregelen vragen bij u oproepen. Wij vragen u ons enige tijd te gunnen om de maatregelen veilig, verantwoord en uitvoerbaar uit te werken. Via de directie van uw school wordt u hiervan op de hoogte gehouden.
Alleen met uw ondersteuning en medewerking kunnen wij goed en veilig onderwijs verzorgen. Wij roepen u daarom nadrukkelijk op de maatregelen in deze brief na te volgen. Bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor. Samen zullen we doen wat nodig is om uw kind weer veilig en plezierig naar school te laten gaan.

Hartelijke groet,
Paul Meessen Directeur-bestuurder