https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest 15-11-2021 Corona nieuws ouderbrief | SKOSO

15-11-2021 Corona nieuws ouderbrief

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet nieuwe Corona maatregelen genomen als gevolg van de oplopende besmettingscijfers. Ook in onze scholen zien wij dat het aantal besmettingen toeneemt. Daarmee nemen de gezondheidsrisico’s voor kinderen en medewerkers en de druk op de continuïteit van het onderwijs ook toe.

Gezien de maatregelen vragen wij u op de volgende punten met ons mee te werken:
– blijft u zoveel als mogelijk buiten de school en kom alleen binnen als u een afspraak hebt met een van onze medewerkers;
– heeft u een afspraak en bent u in het schoolgebouw, draag dan bij beweging door de school een mondkapje;
– houd 1,5 meter afstand;
– laat uw kind testen bij klachten die kunnen wijzen op een besmetting.

Voor de kinderen nemen we vooralsnog geen verdere maatregelen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking, wensen u veel gezondheid toe en hopen dat deze aanpassingen van korte duur kunnen zijn.

Hartelijke groet,

​Paul Meessen Directeur-bestuurder SKOSO