https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest Kenniskringen | SKOSO

Kenniskringen

Kenniskringen: Inlog Personeel

Binnen SKOSO werken leerkrachten, directeuren en stafmedewerkers samen in Kenniskringen die elk een specifiek thema hebben.
In de Kenniskringen wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs, door verbinding met elkaar te zoeken en samen thema’s op te pakken en uit te werken.

De Kenniskringen zijn een onderdeel van de professionele leergemeenschap van SKOSO die de eigen school overstijgt.
De werkwijze draagt bij aan talentontwikkeling van personeel en kinderen.
Daarbij ontstaat duurzame verbinding tussen de scholen en van SKOSO met de buitenwereld.
Activiteiten vinden plaats vanuit de eigen regie van de Kenniskring en zijn altijd gekoppeld aan het Strategisch Kompas van SKOSO.
 

Er zijn vier kenniskringen actief

Het Jonge Kind      
Leer-Kracht              
Op je Gezondheid!
Duurzaam Ondernemend