https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschap | SKOSO

Medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) regelt de medezeggenschap op bestuurs- en schoolniveau, zodat ouders en personeel invloed hebben op het beleid en de uitvoering daarvan. 

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school van SKOSO heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden en rechten, waarmee personeel en ouders invloed hebben op het beleid van de school. De bevoegdheden van de MR staan beschreven in het medezeggenschapsreglement.
Voor de contactpersonen van de MR-en en het regelement verwijzen wij u naar de websites van de afzonderlijke scholen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is gesprekspartner van de directeur-bestuurder bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid op bestuursniveau. 
De GMR bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden van SKOSO.
Het GMR-reglement kunt u hier downloaden.