Corona-aanpak basisonderwijs en kinderopvang Sint-Oedenrode

update woensdag 1 april 2020

 

Beste ouders en verzorgers,

 

Zoals u weet heeft de overheid op 31 maart besloten de corona maatregelen te verlengen t/m dinsdag 28 april. Voor het onderwijs en de noodopvang betekent dit dat de scholen in elk geval t/m de meivakantie gesloten blijven en dat de noodopvang doorloopt t/m 28 april. Of de noodopvang na 28 april wordt verlengd, zal afhangen van maatregelen die de overheid later deze maand zal nemen. Hierover informeren wij u zodra dit kan.

 

Kijkend naar de huidige situatie in Sint-Oedenrode, vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende.

 

Situatieschets

Het uitvoeren van noodopvang is een opdracht van de overheid, die als doel heeft het functioneren van de vitale sectoren in onze samenleving te ondersteunen. De opvang is met andere woorden niet bedoeld om de sociale contacten tussen kinderen in stand te houden of ‘normale’ thuissituaties te faciliteren. De medewerkers van de kinderopvang verzorgen de noodopvang. De leerkrachten van de scholen hebben als primaire taak het verzorgen van onderwijs op afstand en het bijspringen in de noodopvang waar nodig.

 

De afgelopen weken zien we de volgende trend:

 • De vraag naar noodopvang neemt fors toe: van aanvankelijk 40 kinderen per dag naar ruim 150 actueel. Hierdoor komt de noodzaak tot het beperken en op afstand houden van contacten tussen kinderen en volwassenen onder druk te staan. 
 • Het ziekteverzuim onder medewerkers neemt toe, waardoor de bemensing van de groepen moeilijker wordt.
 • Er moeten structureel steeds meer leerkrachten worden ingezet, waardoor deze niet beschikbaar zijn voor het verzorgen van onderwijs op afstand.
 • Doordat een aantal ouders hun kind(eren) onvoorzien aan- en afmelden op de opvangdag zelf, wordt het plannen van de personele bezetting steeds moeilijker.

 

Gelet op deze trend doen wij een zeer dringend beroep op u om de volgende richtlijnen te volgen:

 • Maak alleen gebruik van de noodopvang als u werkt in een vitaal beroep én thuisopvang niet mogelijk is.
 • Aan- en afmelden (via noodopvang@deverbinding-sintoedenrode.nl) voor de eerstvolgende opvangdag is nog uitsluitend mogelijk tot 12.00 uur in de middag (voor de maandag geldt de vrijdag ervóór). Kinderen die worden aangemeld na dat tijdstip kunnen wij niet meer opvangen.
 • Indien u uw kind moet afmelden, doe dit dan tijdig.
 • Om de hoeveelheid wijzigingen in de planning beheersbaar te houden, vragen wij u om uw aanmelding niet verder dan één week vooruit te plannen.
 • Schoolgaande kinderen (vanaf 5 jaar) komen zoveel mogelijk alleen naar binnen, om onnodige contacten te voorkomen.
   

Bij nieuwe aanmeldingen (indien u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van noodopvang) wordt u gebeld door een medewerker van de noodopvang of van school. Deze medewerker screent uw beroep en bepaalt of u recht heeft op opvang. De actuele lijst van vitale beroepen van de overheid is hierbij leidend.
 

Wij begrijpen helemaal dat voor een groeiende groep ouders de thuissituatie moeilijk is en dat er een groeiende behoefte aan kinderopvang is. Wij hopen anderzijds op uw begrip voor onze keuze om strak toe te zien op de deelname en de procedure bij de noodopvang. Ons doel is en blijft de vitale sectoren door middel van noodopvang te ondersteunen en thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Laten we elkaar helpen en de noodopvang er laten zijn voor die ouders die geen andere mogelijkheden hebben.

 

Dank voor uw begrip, zorg voor elkaar en blijf gezond.

 

Hartelijke groet, 

Namens het basisonderwijs en de kinderopvang in Sint-Oedenrode

 

Paul Meessen

Directeur-bestuurder SKOSO