Ontdeklab

Hier vindt u het beeldverslag Ontdeklab 2019-2020  

Dit schooljaar stond geheel in het teken van het doorontwikkelen van het SKOSO Ontdeklab naar een SKOSO Ontdeklab waarbij de Sustainable Development Goals (SDG’s), de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, centraal staan.

.
Masterclass 25 november 2020
​Vandaag heeft Gerard Huiskens van het bedrijf Ahrend een masterclass gegeven aan leerlingen van gr 7 en 8 van bs. Dommelrode. Dit is een onderdeel van de SDG tour……
Lees meer 

.
Ontdeklab in het nieuws
04-11-2020 Mooirooi krant
16-12-2020 Mooirooi krant
.

Ontdeklab: de menukaart voor morgen

SDG Tours i.s.m. bedrijven en organisaties Meierijstad. Wil je met bedrijf of organisatie ook meewerken aan de SDG Tours?
Lees meer……

.

08-12-2020 ontdeklab: je kunt niet vroeg genoeg beginnen

Vandaag was het dan zover: de eerste nieuw opgezette activiteit in het SKOSO Ontdeklab waarbij de Sustainable Development Goals,  de SDG’s, centraal staan. We verbinden onderwijsthema’s met bedrijven en SDG’s zodanig dat voor beide  partijen een duurzame waarde ontwikkeld wordt.
lees meer…………

 

Ontdeklab,kraamkamer van de toekomst

SKOSO wil in het kader van innovatief onderwijs op gebied van ICT, wetenschap, techniek en excellentie een olievlekwerking tot stand brengen op de scholen van SKOSO zelf, maar ook in de regio en wellicht later ook daarbuiten. Dit doen we het liefst in samenwerking met zoveel mogelijk externe partijen.

We willen de kinderen al vanaf jonge leeftijd leren hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. Via ontdekken, onderzoeken en ontwerpen willen we kinderen intrinsiek motiveren om een bijdrage te leveren aan een wereld van duurzame energie. Door de juiste kennis en betrokkenheid kunnen zij een verschil maken, nu en in de toekomst. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd om zich in te zetten voor de 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, ook wel de SDG’s genoemd. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. De kern hiervan is: een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Via deze link http://www.17doelendiejedeelt.nl/  krijg je meer informatie over de 17 SDG’s.

Middels de 21st Century Skills willen we het eigenaarschap bij kinderen vergroten door het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren te stimuleren. We leren kinderen werken met nieuwe technische materialen in een omgeving waarin ze zelf mogen creëren en produceren (maker education) en vaardiger te worden om in logische stapjes te denken (computational thinking). Door samen te werken, keuzes te maken in het ontwikkelproces en hierop te reflecteren, leren zij hoe ze hun doel kunnen bereiken.

Om deze doelstellingen te realiseren hebben we een ontdeklab opgezet. De eerste versie van het SKOSO-ontdeklab is op de locatie van Neovito  te Sint-Oedenrode. Vanuit deze kraamkamer is het de bedoeling dat er op kort termijn op alle scholen mini-ontdeklabs worden gerealiseerd. Als dit gerealiseerd is zullen we bij Neovito ons blijven richten op specifieke activiteiten m.b.t. duurzaamheid middels de 17 SDG’s.

 

INTRODUCTIE VAN DE 17 SDG’S BIJ SKOSO 

De op initiatief van de Verenigde Naties mondiaal opgestelde Sustainable Development Goals,

de 17 SDG’s, gebruiken als kader om het thema duurzaamheid binnen het onderwijs te integreren.

 

 

Ontdeklab op social media

Ontdeklab bezoekadres

Ontdeklab contactgegevens

SKOSO ontdeklab

Locatie Neovito

Eversestraat 11

5491 SR Sint-Oedenrode
Coordinator

Mevrouw Tine Strikkers

E-mail: ontdeklab@skoso.nl