*** Ouders

Passend onderwijs voor iedere leerling acht SKOSO van groot belang.
Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs blijft één van de belangrijkste opdrachten voor onze scholen. De inzet van onze scholen is afgestemd op de eigenheid van elk kind en gericht op een brede talentontwikkeling van al onze leerlingen.

We realiseren voor minimaal 95% van de leerlingen een passend onderwijsaanbod op onze scholen. Een klein aantal leerlingen vraagt meer gerichte ondersteuning en wordt in goed overleg met de ouders verwezen naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of voorzieningen voor speciaal onderwijs (SO).  

SKOSO beschikt over expertise om kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte op school te begeleiden.  

Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband 30.06 waarbij SKOSO is aangesloten. www.samenwerkingsverband3006.nl