https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest Passend onderwijs | SKOSO

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig gedurende een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Daarmee maken het onderwijs passend voor elk kind. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt SKOSO samen met andere schoolbesturen in de regio. Dat doen we in het zogenoemde Samenwerkingsverband
Primair Onderwijs 30.06 (SWV PO 30.06). Het SWV werkt samen met de gemeenten en de jeugdhulp.
Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30.06.
Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm voor meer uitleg.

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd.

In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30.06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken.

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl.

Naar inclusiever onderwijs binnen St. Oedenrode. Een mooie samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, gemeente en samenwerkingsverband.
Bekijk hier de video presentatie