https://skoso.nl/wp-content/themes/gymappstest Wie zijn wij | SKOSO

Wie zijn wij

SKOSO, Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode, is een onderwijsinstelling van zeven basisscholen. Deze scholen hebben elk hun eigen karakter. Door samenwerking ondersteunen en versterken de scholen elkaar. Met ongeveer 120 medewerkers is SKOSO één van de grotere werkgevers in de gemeente Sint-Oedenrode.  

De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de directeuren van de zeven scholen en hij wordt bijgestaan door enkele stafmedewerkers. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de organisatie als geheel en de directeur-bestuurder in het bijzonder.

Scholen

De scholen van de stichting hebben allen een integraal verantwoordelijke directeur. SKOSO waarborgt dat er zoveel mogelijk autonomie op schoolniveau blijft. De individuele scholen krijgen de ruimte om binnen de algemene beleidskaders een eigen beleid te ontwikkelen. Schooloverstijgende zaken worden gezamenlijk behartigd.